Van Luk Wolf

Uvjeti i odredbe posljednji put su ažurirani 25/04/2024

1. Uvod

Ovi uvjeti primjenjuju se na ovu web stranicu i na transakcije povezane s našim proizvodima i uslugama. Možda ćete biti vezani dodatnim ugovorima koji se odnose na vaš odnos s nama ili bilo kojim proizvodima ili uslugama koje primate od nas. Ako se bilo kakve odredbe dodatnih ugovora sukobljavaju s bilo kojim odredbama ovih Uvjeta, odredbe ovih dodatnih ugovora kontrolirat će i prevladati.

2. Obvezujuće

Registracijom, pristupom ili na bilo koji drugi način pomoću ove web stranice, prihvaćate da ćete biti vezani ovim uvjetima i odredbama navedenim u nastavku. Sama upotreba ove web stranice podrazumijeva poznavanje i prihvaćanje ovih Uvjeta i odredbi. U nekim određenim slučajevima možemo i od vas zatražiti da se izričito složite.

3. Elektronička komunikacija

Korištenjem ove web stranice ili komuniciranjem s nama elektroničkim putem, slažete se i potvrđujete da možemo komunicirati s vama elektroničkim putem na našoj web stranici ili slanjem e -pošte vama, a vi se slažete da su svi ugovori, obavijesti, objavljivanja i druge komunikacije koje smo omogućili vam elektronički zadovoljiti bilo koji zakonski zahtjev, uključujući, ali ne ograničavajući se na zahtjev da takve komunikacije trebaju biti u pisanom obliku.

4. Intelektualno vlasništvo

Mi ili naši davatelji licenci posjedujemo i kontroliramo sva autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva na web stranici i podatke, informacije i druge resurse koje prikazuju ili dostupni na web stranici.

4.1 Sva su prava pridržana

Osim ako određeni sadržaj ne diktira drugačije, nije vam odobrena licenca ili bilo koje drugo pravo u skladu s autorskim pravima, zaštitnim znakom, patentima ili drugim pravima intelektualnog vlasništva. To znači da nećete koristiti, kopirati, reproducirati, izvoditi, prikazati, distribuirati, ugraditi u bilo koji elektronički medij, alter, obrnuti inženjering, dekompilirati, prijenos, preuzeti, prenositi, unovčiti, prodavati, tržište ili komercijalizirati bilo koje resurse na ovoj web stranici u bilo kojem obliku, bez našeg prethodnog pismenog odobrenja, osim i samo u odnosu na drugačije propisano u propisima obveznog zakona (poput prava na citiranje).

5. Imovina treće strane

Naša web stranica može uključivati hiperveze ili druge reference na web stranice drugih stranaka. Ne pratimo ili ne pregledavamo sadržaj web stranica drugih strana koji su povezani s ovom web stranicom. Proizvodi ili usluge koje nude druge web stranice podliježu primjenjivim uvjetima i odredbama tih trećih strana. Mišljenja izražena ili materijali koji se pojavljuju na ovim web stranicama ne mora nužno dijeliti naš stav ili podržavati od nas.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakve prakse privatnosti ili sadržaja ovih stranica. Snosite sve rizike povezane s korištenjem ovih web stranica i bilo kojim povezanim uslugama trećih strana. Nećemo prihvatiti nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu na bilo koji način što je posljedica vašeg objavljivanja osobnih podataka trećim stranama .

6. Odgovorna upotreba

Posjetom našoj web stranici, prihvaćate je koristiti samo u svrhu namijene i kako je to dopušteno ovim Uvjetima, bilo koji dodatni ugovori s nama i primjenjivi zakoni, propisi i općenito prihvaćeni internetskoj praksi i smjernica u industriji. Ne smijete koristiti našu web stranicu ili usluge za korištenje, objavljivanje ili distribuciju bilo kojeg materijala koji se sastoji od (ili je povezan s) zlonamjernim računalnim softverom; Koristite podatke prikupljene s naše web stranice za bilo koju aktivnost izravnog marketinga ili provodite bilo koje sustavne ili automatizirane aktivnosti prikupljanja podataka na ili u odnosu na našu web stranicu.

Uključivanje u bilo koju aktivnost koja uzrokuje oštećenje web stranice ili koja ometa performanse, dostupnost ili pristupačnost web stranice strogo je zabranjeno.

7. Podnošenje/dostava ideje

Ne šaljite nikakve ideje, izume, autorska djela ili druge informacije koje se mogu smatrati vašim intelektualnim vlasništvom, a koje biste nam željeli predstaviti, osim ako prethodno nismo potpisali ugovor o intelektualnom vlasništvu ili ugovor o tajnosti podataka. Ako nam ga otkrijete bez takvog pisanog ugovora, dajete nam svjetsku, neopozivu, neisključivu, besplatnu licencu za korištenje, reprodukciju, pohranjivanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju vašeg sadržaja u bilo kojem postojećem ili budućem mediju .

8. Prestanak korištenja

Možemo, prema vlastitom nahođenju, u bilo kojem trenutku izmijeniti ili prekinuti pristup, privremeno ili trajno, web stranici ili bilo kojoj usluzi na njoj. Suglasni ste da nećemo biti odgovorni vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu takvu izmjenu, obustavu ili prekid vašeg pristupa ili korištenja web stranice ili bilo kojeg sadržaja koji ste možda podijelili na web stranici. Nećete imati pravo na bilo kakvu naknadu ili drugu isplatu, čak i ako su određene značajke, postavke i/ili bilo koji Sadržaj kojem ste pridonijeli ili na koji ste se počeli oslanjati trajno izgubljeni. Ne smijete zaobići ili pokušati zaobići bilo koje mjere ograničenja pristupa na našoj web stranici.

9. Jamstva i odgovornost

Ništa u ovom odjeljku neće ograničiti ili isključiti bilo koje jamstvo implicirano zakonom koje bi bilo protuzakonito ograničiti ili isključiti. Ovo web-mjesto i sav sadržaj na web-mjestu pružaju se na temelju "kakvi jesu" i "kako su dostupni" i mogu sadržavati netočnosti ili tiskarske pogreške. Izričito se odričemo svih jamstava bilo koje vrste, izričitih ili implicitnih, u pogledu dostupnosti, točnosti ili potpunosti sadržaja. Ne jamčimo da:

  • ova web stranica ili naš sadržaj zadovoljit će vaše zahtjeve;
  • ovo će web mjesto biti dostupno bez prekida, pravovremeno, sigurno ili bez grešaka.

Ništa na ovoj web stranici ne predstavlja niti je namijenjeno da predstavlja pravni, financijski ili medicinski savjet bilo koje vrste. Ako trebate savjet, obratite se odgovarajućem stručnjaku.

Sljedeće odredbe ovog odjeljka primjenjivat će se u najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom i neće ograničiti niti isključiti našu odgovornost u pogledu bilo kojeg pitanja za koje bi bilo nezakonito da ograničimo ili isključimo svoju odgovornost. Ni u kojem slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu (uključujući bilo kakvu štetu zbog gubitka dobiti ili prihoda, gubitak ili oštećenje podataka, softvera ili baze podataka, ili gubitak ili oštećenje imovine ili podataka) koju pretrpite vi ili bilo koja treća osoba stranka, koja proizlazi iz vašeg pristupa ili korištenja naše web stranice.

Osim u mjeri u kojoj bilo koji dodatni ugovor izričito navodi drugačije, naša maksimalna odgovornost prema vama za svu štetu koja proizlazi iz ili je povezana s web-mjestom ili bilo kojim proizvodima i uslugama koji se oglašavaju ili prodaju putem web-mjesta, bez obzira na oblik pravnog postupka koji nameće odgovornost ( bilo u ugovoru, pravednosti, nemaru, namjernom ponašanju, deliktu ili na drugi način) bit će ograničena na ukupnu cijenu koju ste nam platili za kupnju takvih proizvoda ili usluga ili korištenje web stranice. Takvo ograničenje primjenjivat će se ukupno na sve vaše zahtjeve, radnje i uzroke radnji svake vrste i prirode.

10. Privatnost

Kako biste pristupili našoj web stranici i/ili uslugama, možda ćete morati dati određene podatke o sebi kao dio procesa registracije. Suglasni ste da će sve informacije koje pružite uvijek biti točne i ažurne.

Razvili smo politiku za rješavanje svih vaših problema s privatnošću. Za više informacija pogledajte naše Privacy Statement i Cookie Policy.

11. Izvozna ograničenja / Usklađenost sa zakonima

Zabranjen je pristup web stranici s teritorija ili zemalja u kojima je sadržaj ili kupnja proizvoda ili usluga koji se prodaju na web stranici nezakonit. Ne smijete koristiti ovu web stranicu kršeći izvozne zakone i propise Hrvatska.

12. Dodjeljivanje

Ne smijete dodijeliti, prenijeti ili podugovarati bilo koje od svojih prava i/ili obveza prema ovim Uvjetima i odredbama, u cijelosti ili djelomično, bilo kojoj trećoj strani bez našeg prethodnog pismenog pristanka. Svaki navodni prijenos koji krši ovaj odjeljak bit će ništavan i nevažeći.

13. Kršenja ovih Odredbi i uvjeta

Ne dovodeći u pitanje naša druga prava u skladu s ovim Uvjetima i odredbama, ako na bilo koji način prekršite ove Uvjete i odredbe, možemo poduzeti radnje koje smatramo prikladnima za rješavanje kršenja, uključujući privremenu ili trajnu obustavu vašeg pristupa web stranici, kontaktiranje svog pružatelja internetskih usluga zatražiti da blokira vaš pristup web stranici i/ili pokrenuti pravni postupak protiv vas.

14. Obeštećenje

Suglasni ste da ćete nas obeštetiti, braniti i osloboditi nas od i protiv svih potraživanja, obveza, šteta, gubitaka i troškova koji se odnose na vaše kršenje ovih Uvjeta i odredbi te primjenjivih zakona, uključujući prava intelektualnog vlasništva i prava na privatnost. Odmah ćete nam nadoknaditi našu štetu, gubitke, troškove i izdatke koji se odnose ili proizlaze iz takvih zahtjeva.

15. Odricanje

Propust u provođenju bilo koje odredbe navedene u ovim Uvjetima i odredbama i bilo kojem Ugovoru, ili propust u iskorištavanju bilo koje opcije za raskid, neće se tumačiti kao odricanje od takvih odredbi i neće utjecati na valjanost ovih Uvjeta i odredbi ili bilo kojeg Ugovora ili bilo koji njegov dio, ili pravo na provođenje svake odredbe.

16. Jezik

Ovi Uvjeti i Odredbe tumačit će se isključivo u Hrvatski. Sve obavijesti i dopisi bit će pisani isključivo na tom jeziku.

17. Cijeli dogovor

Ovi Uvjeti i odredbe, zajedno s našom privacy statemen i cookie policy, čine cjelokupni ugovor između vas i VanLukWolf u vezi s vašim korištenjem ove web stranice.

18. Ažuriranje ovih Odredbi i uvjeta

S vremena na vrijeme možemo ažurirati ove Uvjete i odredbe. Vaša je obveza povremeno provjeravati ove Odredbe i uvjete radi promjena ili ažuriranja. Datum naveden na početku ovih Uvjeta i odredbi je zadnji datum revizije. Promjene ovih Uvjeta i odredbi stupit će na snagu nakon objavljivanja na ovoj web stranici. Vaše daljnje korištenje ove web stranice nakon objavljivanja promjena ili ažuriranja smatrat će se da prihvaćate izmjene ovih Uvjeta i odredbi.

19. Izbor prava i nadležnosti

Ovi Uvjeti i odredbe podliježu zakonima Hrvatska. Svi sporovi koji se odnose na ove Odredbe i uvjete bit će podložni nadležnosti sudova Hrvatska. Ako sud ili drugo tijelo utvrdi da je bilo koji dio ili odredba ovih Uvjeta i odredbi nevažeći i/ili neprovediv prema primjenjivom zakonu, takav dio ili odredba bit će izmijenjeni, izbrisani i/ili provedeni u najvećoj dopuštenoj mjeri kako bi izvršili namjeru ovih Uvjeta i odredbi. To neće utjecati na ostale odredbe.

20. Kontaktne informacije

Ovo web mjesto je u vlasništvu i njime upravlja VanLukWolf.

Možete nas kontaktirati u vezi s ovim Uvjetima i odredbama putem naše stranice contact.

21. Preuzmi

Možete download naše Uvjete i Odredbe spremiti kao PDF.

Uzgajivačnica Čehoslovačkog vučjeg psa

Van Luk Wolf

Grad Velika Gorica, Šiljakovina 10413, ulica Ivana Šabana 92